Datavisualisering af danmarks areal

Interesse projekt 

I dette projekt, gik jeg dybt ned i flere datasæt, som havde til formål at skabe en simpel visuel datagrafik over hvad Danmarks arealer bliver brugt til. Jeg har altid undret mig over hvorfor vi bruger så meget areal på landbrug og den undren vil jeg gerne give videre.

Shopping Basket